Hanke on alkanut!

Opettajan työn moninaistuvat suhteet
Unpacking and Redefining Changing Relationships in Teachers’ Work (RELA)

Opettajan työn moninaistuvat suhteet -hanke on ottanut ensimmäiset askeleensa syyskuun alussa. Tutkimushanke toteutetaan Oulun yliopistossa vuosien 2020-2024 aikana ja sen rahoittajana toimii Suomen Akatemia. Hankkeen vastaavana tutkijana toimii dosentti Minna Uitto. Hankkeessa tutkijoina ovat tutkijatohtori Sonja Lutovac ja väitöskirjatutkija Virve Keränen sekä tutkimusavustajana Anniina Holappa.