Arvokkaita esityksiä Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -symposiumissa

Teachers, teaching and educational communities (TTEC) järjesti vuosittaisen symposiuminsa virtuaalisena. Tämän vuoden aiheena olivat opettajia, opetusta, kasvatusyhteisöjä sekä opettajien koulutusta koskevia tutkimuksia ja tutkimustuloksia. Symposiumin virtuaalisuus mahdollisti sen, että esityksiä pystyi seuraamaan niin työpaikalta kuin vaikkapa omalta etätyöpisteeltä ympäri maailman.

Symposiumissa esiteltiin myös RELA-hanketta, jossa haastetaan käsitys opettajan työn suhteista sekä kartoitetaan nykyajan opetustyön muutoksia. Keskustelua syntyi opettajien kokemusten kuuntelemisen tärkeydestä sekä opettajien suhteista muutosten sekä toiminnan keskellä.

Opettajakoulutus on muuttunut vuorovaikutuksen, opetuksen ja oppimisen osalta. Opettajakoulutuksessa digitalisaatio ja etäopetus ovat ajankohtaisia teemoja, ja myös merkityksellisiä opettajakoulutuksen tutkimuksen kannalta. Opettajakoulutuksen rakenteet ja resurssit vaikuttavat ammatilliseen kehittymiseen sekä ohjaavan opettajan ja opiskelijan väliseen vuorovaikutussuhteeseen asiantuntijaksi kehittymisessä.

Symposiumissa nousi esille myös tärkeä kokonaisuus, joka käsitteli tasa-arvoa, vastuuta ja rakkautta lapsia kohtaan. Myös epätasa-arvoisuus ja kiusaaminen ovat edelleen ongelmia. Opettajan kyky tunnistaa oppilaan tukemiseen tarvittavia osa-alueita edellyttää ymmärrystä sekä työkaluja.

Edellä mainitut aiheet ovat vain muutamia esimerkkejä symposiumissa toteutetuista esityksistä. Esitykset olivat arvokkaita puheenvuoroja tieteenalan eri aihepiireistä ja ne herättivät antoisaa keskustelua. Jäämme odottamaan mielenkiinnolla vuoden 2022 TTEC symposiumia!

Teksti: Rela-hankkeen harjoittelijat Antti Salminen ja Saana-Lotta Korkala