Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia

Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet haastatella peruskoulussa työskenteleviä opettajia tutkimusaineistoamme varten. Haastatteluaineisto on nyt koottu ja olemme aloittaneet aineiston analyysia. Työ analyysin parissa jatkuu ensi vuonna. Kiinnostavia aineistosta nousseita teemoja ovat olleet esimerkiksi oppilas-opettaja-suhteet, opettajan työn hektisyys ja moniulotteisuus.

Olemme tehneet paljon alustavaa työtä ja suunnittelua seuraavaa aineiston kokoamista varten, mutta kuten moni muukin hanke, mekin olemme joutuneet joustamaan suunnitelmissamme koronapandemian vuoksi. Toivomme, että pääsemme toteuttamaan suunnitelmiamme ensi vuonna.

Suuret kiitokset vielä RELA-hankkeessa mukana olleille harjoittelijoille Unnalle ja Maritalle, joiden harjoittelu päättyi joulukuun alussa. Onnea matkaan gradujen kanssa!

Jouluisin terveisin,

Minna, Sonja, Virve ja Anniina