NAVI-hanke sai rahoituksen!

Tutkimushanke ‘Pre-service Teachers Navigate Teachers’ Changing Work and Its Relationality’ (NAVI) sai rahoitusta Oulun yliopiston Eudaimonia-tutkimusinstituutilta! Hanke toteutetaan Oulun yliopistossa (2022-2025) yhteistyössä Suomen Akatemian rahoittaman Opettajan työn moninaistuvat suhteet (RELA) -hankkeen kanssa ks. lisää https://www.oulu.fi/en/university/faculties-and-units/eudaimonia-institute