Taideperustainen työpaja peruskoulun opettajille

Kutsu: Taideperustaiseen työpajaan opettajille 

Hei sinä peruskoulun opettaja! 

Tule keskustelemaan opettajan työstä valokuvia, piirroksia ja kuvia hyödyntämällä. Kutsumme sinut kaksiosaiseen taideperustaiseen työpajaan, jossa pureudutaan opettajan työhön ja sen suhteisiin. Työpajakokonaisuuden järjestää opettajan työn moninaistuvia suhteita tutkiva Oulun yliopiston RELA-hanke, jota rahoittaa Suomen Akatemia. Työpajassa on rento, keskusteleva ilmapiiri ja tilaa omalle luovalle työskentelylle.  

Ryhmässä käytyä keskustelua ja muuta tuotettua materiaalia käytetään tutkimusaineistona. 

Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti.  

Työpajat järjestetään keskiviikkona 19.4. ja torstaina 20.4. klo 16.30–19.00 Oulun yliopiston tiloissa. Toivomme, että pystyt sitoutumaan kumpaankin tapaamiseen. Työpajan ohjaajina toimivat Anniina Kettunen ja Virve Keränen. 

Työpajakokonaisuus on ilmainen. Mukaan mahtuu 8 nopeimmin ilmoittautunutta opettajaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 19.3. sähköpostitse anniina.kettunen[at]oulu.fi ja virve.keranen[at]oulu.fi   

(Huom! Ilmoittautumista jatkettu 26.3. asti).

Luovan kirjoittamisen työpaja opettajille

Hei sinä luovasta kirjoittamisesta kiinnostunut peruskoulun opettaja, joka kaipaat marraskuun kaamokseen luovaa omaa aikaa! Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua kaksiosaiseen luovan kirjoittamisen työpajaan, jossa syvennytään opettajan työhön ja sen suhteisiin. Työpajassa on rento, keskusteleva ilmapiiri ja runsaasti tilaa omalle luovalle työskentelylle.

Työpajakokonaisuuden järjestää opettajan työn moninaistuvia suhteita tutkiva Oulun yliopiston RELA-hanke yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Työpajan ohjaajana toimii opettajankouluttaja ja kirjailija KT Anne Martin. Työpajakokonaisuus toteutetaan zoom-etäyhteyksin.

Ryhmän jäsenet sitoutuvat siihen, että työpajatallenteita sekä kirjoittajien luovia tekstejä voidaan käyttää tutkimusaineistona. Jokainen saa silti päättää, mitkä tekstit luovuttaa tutkimuskäyttöön.

Työpajat järjestetään 15.11. klo 16.00-18.00 ja 17.11. klo 16.00-18.00. Toivomme, että pystyt sitoutumaan kumpaankin tapaamiseen tutkimusaineiston jatkuvuuden kannalta.

Työpajakokonaisuus on ilmainen. Mukaan mahtuu 12 nopeimmin ilmoittautunutta opettajaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on  31.10. sähköpostitse: minna.uitto@oulu.fi ja anne.m.martin@jyu.fi

Hankkeen ajankohtaisia kuulumisia

Kuluneen vuoden aikana olemme saaneet haastatella peruskoulussa työskenteleviä opettajia tutkimusaineistoamme varten. Haastatteluaineisto on nyt koottu ja olemme aloittaneet aineiston analyysia. Työ analyysin parissa jatkuu ensi vuonna. Kiinnostavia aineistosta nousseita teemoja ovat olleet esimerkiksi oppilas-opettaja-suhteet, opettajan työn hektisyys ja moniulotteisuus.

Olemme tehneet paljon alustavaa työtä ja suunnittelua seuraavaa aineiston kokoamista varten, mutta kuten moni muukin hanke, mekin olemme joutuneet joustamaan suunnitelmissamme koronapandemian vuoksi. Toivomme, että pääsemme toteuttamaan suunnitelmiamme ensi vuonna.

Suuret kiitokset vielä RELA-hankkeessa mukana olleille harjoittelijoille Unnalle ja Maritalle, joiden harjoittelu päättyi joulukuun alussa. Onnea matkaan gradujen kanssa!

Jouluisin terveisin,

Minna, Sonja, Virve ja Anniina


Anne Martinin tuoreessa väitöstutkimuksessa lähestytään opettajan ammatillista kehittymistä luovan kirjoittamisen kautta

Hankkeemme johtaja Minna Uitto toimi KM Anne Martinin väitöstutkimuksen vastaväittelijänä Jyväskylän yliopistossa 25.9.2021. Työn otsikkona on ”Draw with words, write myself’ – Supporting teachers’ professional development in creative writing communities”. Lue lisää väitöstutkimuksesta löytyy oheisen linkin kautta. Pääset lukemaan väitöstutkimusta myös suoraan klikkaamalla kuvaa.

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2021/06/25-9-2021-km-anne-martin-kasvatustieteiden-ja-psykologian-tiedekunta-kasvatustiede-okl

Arvokkaita esityksiä Opettajat, opettaminen ja kasvatusyhteisöt -symposiumissa

Teachers, teaching and educational communities (TTEC) järjesti vuosittaisen symposiuminsa virtuaalisena. Tämän vuoden aiheena olivat opettajia, opetusta, kasvatusyhteisöjä sekä opettajien koulutusta koskevia tutkimuksia ja tutkimustuloksia. Symposiumin virtuaalisuus mahdollisti sen, että esityksiä pystyi seuraamaan niin työpaikalta kuin vaikkapa omalta etätyöpisteeltä ympäri maailman.

Symposiumissa esiteltiin myös RELA-hanketta, jossa haastetaan käsitys opettajan työn suhteista sekä kartoitetaan nykyajan opetustyön muutoksia. Keskustelua syntyi opettajien kokemusten kuuntelemisen tärkeydestä sekä opettajien suhteista muutosten sekä toiminnan keskellä.

Opettajakoulutus on muuttunut vuorovaikutuksen, opetuksen ja oppimisen osalta. Opettajakoulutuksessa digitalisaatio ja etäopetus ovat ajankohtaisia teemoja, ja myös merkityksellisiä opettajakoulutuksen tutkimuksen kannalta. Opettajakoulutuksen rakenteet ja resurssit vaikuttavat ammatilliseen kehittymiseen sekä ohjaavan opettajan ja opiskelijan väliseen vuorovaikutussuhteeseen asiantuntijaksi kehittymisessä.

Symposiumissa nousi esille myös tärkeä kokonaisuus, joka käsitteli tasa-arvoa, vastuuta ja rakkautta lapsia kohtaan. Myös epätasa-arvoisuus ja kiusaaminen ovat edelleen ongelmia. Opettajan kyky tunnistaa oppilaan tukemiseen tarvittavia osa-alueita edellyttää ymmärrystä sekä työkaluja.

Edellä mainitut aiheet ovat vain muutamia esimerkkejä symposiumissa toteutetuista esityksistä. Esitykset olivat arvokkaita puheenvuoroja tieteenalan eri aihepiireistä ja ne herättivät antoisaa keskustelua. Jäämme odottamaan mielenkiinnolla vuoden 2022 TTEC symposiumia!

Teksti: Rela-hankkeen harjoittelijat Antti Salminen ja Saana-Lotta Korkala

Terveisiä RELA -hankkeesta!

Hei! Olemme Antti ja Saana, Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan maisterivaiheen opiskelijoita. Toimimme harjoittelijoina RELA -tutkimushankkeessa.

RELA -hanke tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet tutustua ja osallistua käytännön tutkimustyöhön. Hankkeessa olemme saaneet hyödyntää aikaisempaa osaamistamme, oppia uutta tutkimuksen tekemisestä sekä tehdä tiimityötä tutkimusryhmän kanssa.

Vapaa-aikaan Antilla sisältyy uintia, hiihtoa, lautapelailua ja videopelaamista. Osa näistä on toki jäänyt välistä pandemian vuoksi. Saanalla vapaa-aika taas vierähtää hollantilaisten paimenkoirien eli Schapendoes rotua edustavien Oven (tumma isompi koira kuvassa) ja Hanneksen (musta-valkoinen pentukoira kuvassa) kanssa metsälenkeillä ja agilityharrastuksen parissa.

Antti valmistuu kasvatustieteen maisteriksi keväällä ja pro gradun aiheena on: Vertailututkimus koulukiusaamisen interventio-ohjelmien vaikuttavuudesta Pohjoismaissa. Saana puolestaan valmistuu ensin filosofian maisteriksi toukokuuhun mennessä, jolloin hänestä tulee ruotsin, saksan ja terveystiedon aineenopettaja. Pro gradun aiheena on ruotsin ja saksan aineenopettajien ryhmäytyminen ja ryhmädynamiikka opetusharjoittelussa. Pro gradu on kirjoitettu ruotsiksi. Rinnalla menee graduvaiheessa olevat kasvatustieteen maisteriopinnot, ja aihe käsittelee oppimista, oppimiskäsityksiä, vieraan kielen opettamista ja opettajuutta.

Valmistuminen on lähellä, ja suuntana on jatkotutkimuksen tekeminen. RELA-hankkeessa toimiminen on vahvistanut käsitystämme siitä, että haluamme jatkaa kasvatustieteellisen tutkimuksen parissa.

Hanke esittäytyi Kasvatustieteen päivillä

Hanke esittäytyi Kasvatustieteen päivillä Kerronnalliset lähestymistavat -teemaryhmässä joulukuussa 2020. Tapahtuma järjestettiin poikkeuksellisesti etänä ja esitykset esitettiin omien työpöytien ääreltä. Virtuaaliset Kasvatustieteen päivät kuitenkin mahdollistivat uudenlaisia tapoja osallistua konferenssiin: saattoipa joku kuunnella konferenssiesityksiä esimerkiksi lenkkipolulta. RELA-hankkeen esityksessä esiteltiin tutkimuksen alkuvaiheita. Oli mielenkiintoista esittää etänä vaikka mukava olisi ollut nähdä tuttuja pitkästä aikaa, pohdimme hankkeen jäsenien kesken. Esitys herätti kiinnostusta teemaryhmässä. Hankkeen esittäytymisen lisäksi Sonja esitteli omaa Narrated failures -tutkimusprojektiaan ja Anniina väitöskirjatutkimustaan.