Kutsu tutkimushaastatteluun

Hei peruskoulun opettaja!                                                                                                         

Millaisia muutoksia olet kohdannut työssäsi opettajana? Millainen työympäristö tämän päivän koulu on? Millaisena opettajan työn ihmissuhteet näyttäytyvät sinulle? Olemme RELA-hankkeessa kiinnostuneita opettajan työn muutoksista ja niiden merkityksestä työn eri suhteisiin peruskoulussa.  Suomen Akatemian rahoittama hanke toteutetaan Oulun yliopistossa vuosina 2020-2024. Aineisto kerätään haastattelemalla opettajia. 

Kutsumme Sinut osallistumaan tutkimukseen ja jakamaan kokemuksiasi opettajan työn muuttuvista työolosuhteista ja moninaistuvista suhteista. Kokemuksesi ja tietosi ovat ensiarvoisen tärkeitä opettajan muuttuvan työn hahmottamiseksi ja opettajankoulutuksen kehittämisen kannalta. Osallistumalla olet avainasemassa luomassa ymmärrystä tämän päivän opettajan työstä. 

Haastatteluihin ei tarvitse valmistautua; omana itsenä olo riittää. Tutkijat ovat vaitiolovelvollisia eivätkä haastateltavien nimet tai työpaikat tule esille missään tutkimusprosessin vaiheessa. Haastattelut toteutetaan kerronnallisina ja keskustelunomaisina. 

Vastaamme mielellämme mahdollisiin kysymyksiin. Kun haluat lähteä mukaan tutkimukseen, ota yhteyttä ja sovitaan haastattelusta tarkemmin. Haastattelu voidaan toteuttaa myös etänä. 

Hankkeen puolesta, 

Anniina Holappa RELA-hankkeen tutkimusapulainen 

anniina.holappa[at]oulu.fi, puh. 0505639655 

Lisätietoja antaa myös tutkimushankkeen johtaja Minna Uitto;  minna.uitto[at]oulu.fi 

Hanke on alkanut!

Opettajan työn moninaistuvat suhteet
Unpacking and Redefining Changing Relationships in Teachers’ Work (RELA)

Opettajan työn moninaistuvat suhteet -hanke on ottanut ensimmäiset askeleensa syyskuun alussa. Tutkimushanke toteutetaan Oulun yliopistossa vuosien 2020-2024 aikana ja sen rahoittajana toimii Suomen Akatemia. Hankkeen vastaavana tutkijana toimii dosentti Minna Uitto. Hankkeessa tutkijoina ovat tutkijatohtori Sonja Lutovac ja väitöskirjatutkija Virve Keränen sekä tutkimusavustajana Anniina Holappa.