Tietoa

Opettajan työn moninaistuvat suhteet (RELA) -tutkimushanke

1.9.2020-31.8.2024, Suomen Akatemian rahoittama.

Opettajan työ on muutoksessa. Nykyopettajan työtä kuvaa moniammatillinen yhteistyö ja yhteisopettajuus. Opettajat työskentelevät entistä moninaisimpien oppilasryhmien kanssa, arkkitehtuuriltaan avoimissa kouluissa hyödyntäen työssään eri tavoin teknologiaa. Muuttuneet työolosuhteet vaativat haastamaan aiemman tiedon opettajan työn suhteista. Tutkimushanke ”Opettajan työn moninaistuvat suhteet” (RELA) tarkastelee muuttuneiden työolosuhteiden merkitystä opettajan työn suhteiden kannalta ja sitä, miten opettajat jäsentävät näitä suhteita. Kerronnallinen tutkimusaineisto koostuu peruskoulussa työskentelevien opettajien haastatteluista, kenttämuistiinpanoista, taideperustaisista työpajoista sekä opettajien ryhmäkeskusteluista. Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen suorituspaikka on Oulun yliopisto ja se ajoittuu vuosille 2020–2024. Hankkeessa tuotetaan uutta ymmärrystä tämän päivän opettajan työn suhteista. Tulosten avulla voidaan tukea opettajia keskellä työnsä moninaistuvia suhteita.